RENT REKLAMEBELETTERING DISCLAIMER.

Deze pagina bevat de algemene disclaimer en de cookie verklaring.

Disclaimer.
Door het bekijken van de internetsite van RenT reklamebelettering (hierna te noemen RenT) en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden:

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. RenT heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. RenT staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. RenT aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. RenT wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. RenT garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert.

RenT respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de RenT internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de RenT internetsite. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RenT, de inhoud van de RenT internetsite over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de RenT internetsite en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

———————————————————————————————————————

Cookie verklaring

Algemene informatie.

Hierbij willen wij u in kennis stellen van de door de Rijksoverheid ingevoerde wet op het gebruik van cookies. De wijzigingen in de wet zijn voor een belangrijk deel omzetting van Europese richtlijnen. Het gebruik van cookies valt onder de telecommunicatiewet, welke is ingegaan op 5 juni 2012

De gevolgen van deze wet zijn bijzonder verstrekkend. Iedere houder van een website dient te beschikken over een meldingssysteem op zijn website welke de gebruiker er op wijst dat er (mogelijk) gebruik wordt gemaakt van cookies. Hierin zou de gebruiker zelf een keuze moeten kunnen maken of hij/zij cookies wil accepteren of uitschakelen. Uitzonderingen hierin zijn website waarin enkel gebruik word gemaakt van functionele cookies.

In Nederland zijn ruim 5 miljoen.nl domeinnamen geregistreerd en hier laten we de overige extensies zoals .com, .org en zo nog meerdere even buiten beschouwing. In totaal wordt er een schatting gemaakt van zo’n 350 miljoen webpagina’s. U begrijpt dat iedere website houder hier weer extra kopzorgen door krijgt en dan gaan wij er maar vanuit dat iedereen hiervan op de hoogte is. De praktijk wijst inmiddels uit dat een overgroot deel van de website houders in Nederland zich hier nog niet van bewust is. Dat blijkt uit een simpele test door te surfen op internet en een willekeurige .nl website aan te klikken. De hoogste druk ligt bij de grotere bedrijven die meerdere grote websites beheren. De kleinere bedrijven/website houders ontkomen hier echter ook niet aan.

Wat is een Cookie?

“Een cookie of magic cookie is een vaak kleine hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant. Vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden”. (bron: Wikepedia-Cookie)

Soorten cookies.

Welke soorten cookies worden er op internet gebruikt en wat doen ze precies. Dit is een vraag waar de meeste mensen zich niet mee bezig houden. Er is een verscheidenheid aan cookies die elk weer een andere functie hebben. We proberen hier een kleine opsomming te maken van de meest gebruikte cookies en hun functie.

Functionele cookies.

We spreken over “functionele cookies” wanneer het een cookie betreft die een functionele rol binnen een site of dienst moet spelen. Een winkelwagentje, een login onthouden of vastleggen dat een ander cookie wel of niet mag worden gezet. Maar Google Analytics valt er niet onder.

First en third party cookies

Vrij vertaald spreken we hier over de website houder (first party) en Derden (third party). Beiden hebben dan vaak hetzelfde belang, het surfgedrag en soms ook om meer persoonlijke informatie te verzamelen om bijvoorbeeld een specifieke strategie uit te zetten. Dit wordt over het algemeen behaald met tracking cookies.

Tracking cookies (bron: Wikepedia):

“Het doel van een bepaald soort cookies, genaamd tracking cookies, is het verzamelen van informatie over websurfers.

Dit gaat als volgt:

Men bezoekt een website (laten we deze website A noemen) die reclame in de pagina heeft. Deze reclame is meestal afkomstig van de website van een advertentiebureau en deze website kan ook cookies opslaan.

Later komt men op een andere website (website B), die van ditzelfde advertentiebureau gebruik maakt om reclame weer te geven, dus kan de advertentie-website het eerder geplaatste cookie opvragen.

Hierdoor kan men dan te weten komen dat de gebruiker ook naar website A geweest is en de inhoud van de reclame daaraan aanpassen. Als het aantal sites waar dit advertentiebureau actief is groot genoeg is kunnen er gebruikersprofielen gemaakt worden.

Niet enkel websites, maar ook flash-applicaties kunnen tracking cookies achterlaten. Deze worden meestal niet verwijderd door antivirussoftware omdat het in een andere vorm wordt opgeslagen, maar men kan ze wel zelf verwijderen.

Men zou als privacy-maatregel cookies kunnen uitschakelen, maar dit zal vaak meer problemen opleveren dan het zal voorkomen (sommige sites kunnen geen normale werking aanbieden zonder cookies). Tracking cookies zijn echter minder gevaarlijk dan sommige antivirussoftware voorspiegelen. Ze kunnen bijvoorbeeld geen virus op een computer plaatsen. Het grootste probleem is de inbreuk op de privacy en anonimiteit.”

Deze website maakt gebruik van functionele cookies (lees onderwerp “wat is een cookie” en “soorten cookies”)

Websites die enkel gebruik maken van functionele cookies, vallen buiten de nieuwe regelgeving. Waarom heeft deze website dan een meldingssysteem zult u zich afvragen.

De aangepaste regelgeving op het gebied van Cookies kan op verschillende manieren gelezen worden. Of er gebruik wordt gemaakt van functionele cookies (data) moet aangetoond kunnen worden door de website houder (eigenaar). Functioneel kan heel breed gezien worden en vaak zijn er andere manieren om tot hetzelfde resultaat te komen. Om hierin uiteindelijk een goed onderbouwd argument te geven is dan ook vaak lastig en voor ons een reden om hierin geen enkel risico te nemen.

Cache geheugen.

Deze website maakt gebruik van tijdelijke internetbestanden. Webpagina’s worden opgeslagen in het cachegeheugen (map tijdelijke internetbestanden) van uw computer (browser) waardoor u website bij een volgend bezoek niet opnieuw geladen hoeft te worden. Dit is een functie die u ook handmatig zou kunnen instellen in uw browser. Ook is het mogelijk dergelijke tijdelijke internetbestanden te wissen. Wij verwijzen u dan naar “help” functie van uw browser versie (Internet Expolorer, Modzilla, Safari enz).

Opmaak.

De wet kan op verschillende manieren gelezen worden. Echter is het aan de website houder om aan te tonen of er functionele cookies (data) gebruikt worden binnen zijn website. Denk aan bijvoorbeeld stylesheets, waarmee de opmaak binnen een webpage opgesteld wordt. Je zou dit ook kunnen ondervangen door zonder zo’n stylesheet een opmaak te genereren. Dit kost echter veel meer tijd en is daarmee te kostbaar en worden vaak niet op een juiste manier weergegeven op verscheidende browsers.

Traffic meten van je website.

Deze website maakt gebruik van statistics (statistieken). Deze worden gegenereerd door logfiles en worden niet als “cookies” bestempeld. Echter kan ook hier de wet weer verschillend gelezen worden. Er wordt anoniem gemeten welke individuele bezoeker de website heeft bezocht. Er wordt geen persoonlijke data opgeslagen en/of bewaard. Web statistieken zijn belangrijk omdat deze in kaart brengt hoe de traffic zich binnen de website gedraagd. Hierdoor kunnen wij waar nodig verbeteringen aan brengen en kunnen wij aan de wensen en behoefte van de bezoeker voldoen.

Deze website maakt geen gebruik van first party, third party of tracking cookies (lees onderwerp “wat is een cookie” en “soorten cookies”)

In het meldingssysteem script hebben wij standaard op laten nemen dat er gebruik wordt gemaakt van Google Analytics en/of social media scripts. Waarom? Dit zou mogelijk in de toekomst wel van toepassing kunnen zijn. Hierdoor heeft u als bezoeker ten alle tijden de volledige controle over hoe u deze website wilt bezichtigen.

*Op 20-12-2012 heeft Minister Kamp na overleg met de Opta een wetswijziging voorgesteld aan de Kamer om first party anonieme analytics geen toestemming meer hoeft te verkrijgen van de gebruiker.

Wanneer u het programma Ghostery heeft geïnstalleerd in uw browser, zal dan ook worden aangegeven dat Google Analytics aanwezig is terwijl dit geen onderdeel uitmaakt van deze website. Laat u deze website on-line screenen door cookiechecker, dan zult u zien dat er geen eigen, first party of third party cookies aanwezig zijn. Wel zullen er third party “request” worden aangegeven (dit betekend een verzoek tot, maar geen plaatsing). Dit heeft te maken met het geïmplementeerde meldingssysteem cookie control.

Deze website beschikt niet over inlog functies, databases en/of CMS (content management system) waarmee persoonsgegevens worden verwerkt. Hiermee willen wij aangeven dat er met betrekking tot de Wet bescherming persoonsgegevens geen risico’s zijn tot verlies of diefstal van persoonsgegevens.

Deze website maakt geen gebruik van de zogeheten third party cookies. Dit zijn bijvoorbeeld advertenties van derden die hiermee mogelijk door plaatsing van tracking cookies gericht bezoekers volgen en hun interesses in kaart brengen.

Deze website maakt geen gebruik van door social media gegenereerde scripts. Indien in deze website actieve linken worden gebruikt van bijvoorbeeld Facebook, Twitter en/of Hyves, dan zal deze link altijd gestuurd worden door een Hyperlink adres (rechtstreeks adres zoals die wordt gebruikt in uw browser). Wij hebben in het meldingssysteem cookie control standaard de optie social media cookies in/uit schakelen meegenomen. Hierdoor kunnen we altijd nog beslissen of we social media scripts willen implementeren.